Husm Torv i sensommerlys

Planlæg din akvarel

• Dette er som sådan ikke en tegneregel, men er med til at gøre din maleproces mere overskuelig. Du har truffet nogle valg mht. lys og skygge inden du går i gang med at sætte farver på dit papir. Find ud af, hvor lyset kommer fra. Er der indirekte lyskilder, er det også her du registrer det. At planlægge din akvarel skal ikke være detaljeret, men en køreplan over, hvordan lys og skygge skal optræde i dit maleri.